HOME

Welkom bij FC Twente Shirts!

Door een flinke verhoging in de kosten van de webhosting bestaat deze website niet meer vanaf 28-08-2024. Geïnteresseerden kunnen via het contactformulier een (gratis) offline kopie van de website aanvragen en deze als naslagwerk blijven gebruiken.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden voor allerlei achtergrondmateriaal: denk aan wedstrijdbeelden, een overzicht van welke shirts FC Twente droeg in welke wedstrijd etc., ook contact opnemen om dit op te vragen.